Moğollar nasıl yaşarlardı

27 Ağustos 2013, Salı Video

Moğollar hiçbir zaman yerleşik yaşamadılar, ama “yurt” adı verilen çadırlarda yaşamlarını sürdürdüler.

Moğollar nasıl yaşarlardıGöç ve akınlar sırasında çadırlarını yanlarında taşırlardı. Bu çadırlar, tahta bir direğe gerilmiş keçeden yapılırdı.

Kolayca parçalara ayrılıp katlanarak moğol kabilelerinin atlarının üzerlerinde step, çayırlı düzlükler boyunca sürülerini izleyerek taşınırlardı.

Moğollar, Asya ve Orta Doğu’daki şehirlerden gelebilecek saldırıların vahşîliğinden ürkerlerdi. Cengizhan parçalanmış Moğol kabilelerini bir araya toplamış ve neredeyse tüm Asya’ya yayılıp Avrupa için tehdit oluşturacak büyüklüğe ulaşana dek savaşmış ünlü Moğol hükümdadırıdr.

Cengiz’in torunu Kubilay’ın ölümünden sonra krallık, yönetilmek için fazla büyük hâle gelerek parçalara ayrılmıştır. ..devam »

Normandiyalılar İngiltere’yi nasıl değiştirdiler

25 Ağustos 2013, Pazar Tatil

Normandiyalılar, İngiltere’de feodal sistemi başlatanlardır. Bu sisteme göre kral tüm toprağın sahibidir, halk krala hizmet ederek toprağın bir bölümünde yaşama hakkını kazanır.

Normandiyalılar İngiltere’yi nasıl değiştirdilerFatih William, ilk İngiliz kontlarından alınan kiraları kontrol etmek için bölgelere baronlar atamıştı. Baronlar da ona vergi ödeyip, asker sağlıyorlardı.

Baronlar, şövalyelerin toprağın küçük bir kısmına sahip olmalarına ve şövalyeler de bu toprağın bir bölümünde serfleri tutmaya başladılar.

Bu yolla tüm İngiliz toplumu küçük ve kolay kontrol edilebilir parçalara bölünmüştü.

Şövalyeler Normandiyalı bir lordun hizmetindeki askerlerdir. Lorda bağlılıklarını sunarlar ve onun için savaşırlar. ..devam »

Vikingler ne kadar uzağa ilerlediler

24 Ağustos 2013, Cumartesi Şiir

Denizcilerin kıyılardan çok uzaklaşamadıkları zamanlarda Vikingler küçük kadırgalarıyla Atlantik açıklarında serbestçe dolaşıyorlardı.

Vikingler ne kadar uzağa ilerledilerViking ticaret rotaları, onları Avrupa ve ötesine kadar yönlendirmişti.

Vikingler doğuda Bağdat ve İstanbul’a kadar; batıda Grönland’da koloniler kurdular; denizden Kuzey Amerika’ya yol aldılar. Vikinglerin izlerine Kuzey Amerika Maine’de ve Kanada Newfoundland’da bile rastlanır.

Ancak bu koloniler Grönland’daki kabilelerle birlikte daha sonra ortadan kalktılar. Diğer Vikingler, Çin’e ve ticaret yaparak Akdeniz’e kadar ilerlediler.

Viking savaş gemileri okyanusları geçecek kadar güçlüydü. ..devam »

Hüküm Günü kitabı nedir

22 Ağustos 2013, Perşembe Magazin

Normandiyalılar, yeni sınırları içerisinde egemenliklerinin güvenliğini sağladıktan sonra bunun tam değerini bilmek istediler.

Hüküm Günü kitabı nedirM.S. 1085’te I. William İngiltere’de bir araştırma yapılmasını istedi. Bulunan veriler “Hüküm Günü” kitabına kaydedildi. 13.000 kasaba ve köyü adlandıran bu kitap M.S. 1066 ve 1088 arasındaki en iyi tarihî derlemedir.

Bu kitap her bir köy, kasaba, şehir ve çiftliğin listesini; kimin neyin sahibi olduğunu; her birinin değerinin ne olduğunu ve ne kadar vergiye tâbi olduklarını belirlemiştir. Bu kitap günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir.

Galler Ülkesinin kuzeyindeki Conwy kalesi Normandiyalılar tarafından yapılmış tipik bir kaledir. Savunmaya yarayan surlarla çevrilmiş, girilemez bir bölgeden ibaret ..devam »

Moğol İmparatorluğu

21 Ağustos 2013, Çarşamba Magazin

Cengizhan, savaşlarda tarihteki en büyük imparatorluğu yaratan Moğol savaşçısıydı.

Moğol İmparatorluğuGeniş imparatorluğu Orta Asya, Japonya neredeyse tüm Rusya’yı içine alacak şekilde Hazar Denizi’ne kadar genişletmişti.

Moğollar onlardan beklenmeyen şekilde düzenli ordular kurdular. Savaşlarda, aşırı hızlı ve atak şekilde at koştururlar; hiç esir almazlardı.

Moğollar acımasız savaşçılardı, kuşattıkları şehirlerin içine girmelerini sağlayacak silâh güçleri vardı. Kendilerine karşı direnen kişilere merhametsiz davranırlar, bazen de tüm bir nüfusu ortadan kaldırırlardı. Çoğu şehir katliama maruz kalmaktansa hemen teslim olurdu.

Marco Polo, Moğol sınırlarında dolaşan ilk Avrupalılardandır. ..devam »

Sonraki sayfa »